Nieuws

03.05.2018

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Vraag over verplichte realisatie van sociale huur
 • Vraag over erfdienstbaarheid
 • Vraag naar voorbeelden over circulaire economie
06.04.2018

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Vraag is het overdragen van taken en bevoegdheden aan een externe monumentencommissie
 • Hoe maak ik een parapluplan met dynamische verwijzing voor een gebied waar zowel bestemmingsplannen als beheersverordeningen gelden?
 • Dereguleren en omgevingsplan: welke verordeningen vallen straks onder het omgevingsplan?
09.03.2018

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Staat er beroep open tegen verordeningen onder het Omgevingsplan?
 • Wie heeft ervaring met de oplegging van bestuurlijke boetes o.g.v. de Huisvestingswet en de Woningwet?
 • Vraag over verplichte realisatie van sociale huur
12.02.2018

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Iemand ervaring met artikel 3.5 Wro om verpaupering / verloedering van een bepaald gebied tegen te gaan met een bestemmingsplan?
 • Vraag over energiebesparing berekenen aan de hand van erkende maatregellijsten
 • Wat zijn de wettelijke regels voor het afhalen van een toegekende GPK-Kaart?
12.01.2018

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Zijn er gemeenten die aanvullend beleid hebben op de afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan om af te wijken met 10% van de genoemde maten?
 • Zit er rek in verlenging van de beslistermijn van artikel van artikel 3:9 WABO via de AWB?
 • Zijn er gemeenten die ervaring hebben met constructies waarbij (ook
 

ROMnetwerk Postbus 30435 2500 GK Den Haag | 070-373-83 93 | romnetwerk@vng.nl | Disclaimer | Huisregels