Nieuws

18.10.2018

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Mogen we ook al werken met deze AmvB’s van de Omgevingswet, daar waar die ons goed uitkomen?
 • Voorbeelden gevraagd over bedrijven die van het aardgas afgaan
20.09.2018

Nieuwe vragen op het ROMneterk

 • Ervaringen gevraagd concept-aanvraag omgevingsloket (principeverzoek)
 • Vraag over verkeersbesluit (wel of geen AWB-besluit)
 • Mag een redelijkheidstoets of matigingstoets worden toegepast bij de financiële compensatie van de herplantverplichting?
01.07.2018

 • Probleem met weergave vigerend plan RO-Online ivm uitspraak RvS ander plan
 • Paardenhouderij of manege?
 • Vraag over geluidsoverlast door warmtepompen
31.05.2018

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Mag iemand die verhuisd is de GPK uit de vorige gemeente ook in de nieuwe gemeente gebruiken?
 • Vraag over aanpassing huidig/geldend participatiebeleid – inwerkingtreding Omgevingswet
 • Is coördineren o.g.v. artikel 3.30 Wro mogelijk als het ook gaat om coördinatie van meerdere ruimtelijke plannen?
03.05.2018

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Vraag over verplichte realisatie van sociale huur
 • Vraag over erfdienstbaarheid
 • Vraag naar voorbeelden over circulaire economie
 

ROMnetwerk Postbus 30435 2500 GK Den Haag | 070-373-83 93 | romnetwerk@vng.nl | Disclaimer | Huisregels