Nieuws

16.11.2017

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Zijn er al voorbeelden van parkeernormen die “Omgevingswetproof” zijn?
 • Heeft er iemand ervaring met het aanvragen van ontheffing voor Roeken?
 • Voor de aanleg van een nieuwe woonwijk ben ik op zoek naar normen voor ecologisch groen.
19.10.2017

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Vraag over het opnemen van (conflicterende) functies binnen een gemengde bestemming.
 • Kan een gemeente alleen op basis van de Wegenverkeerswet 1994 voertuigen laten wegslepen? Of heeft men een Wegsleepverordening nodig om te slepen.
 • Welke gemeenten hebben initiatieven lopen waarbij zonnepanelen vrijgesteld worden van OZB?
22.09.2017

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Ik ben op zoek naar gemeenten die nadenken over de toekomst van welstands- (lees: kwaliteits-) sturing en welke ideeën daarbij leven.
 • Ik ben op zoek naar gemeenten die een leefbaarheidstoets uitvoeren bij bouwkundig splitsen.
 • Wie heeft er al ervaringen met de vormvrije m.e.r.-beoordeling in de herziene m.e.r.-richtlijn?
28.08.2017

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Heeft iemand ervaring met het verstrekken van ontheffingen voor een voetpad (G07)?
 • Vraag over het afwijken van bestemming?
 • Vraag over inschrijving basisregistratie en aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
01.06.2017

Nieuwe vragen op het ROMnetwerk

 • Woningcorporatie mag niet huren en doorverhuren?
 • Wat is de reden dat er minder gebruik wordt gemaakt van een groenvoorziening , speelgronden e.d.?
 • Hoe wint water de verkiezingen?
 

ROMnetwerk Postbus 30435 2500 GK Den Haag | 070-373-83 93 | romnetwerk@vng.nl | Disclaimer | Huisregels